Dus je bent een roddelkont?

Zes redenen waarom je vooral niet moet stoppen.

Meest gelezen

Zes redenen waarom je vooral niet moet stoppen.

> Sociologen achter het onderzoek The virtues of gossip: Reputational information sharing as prosocial behavior ondervonden dat geroddel regelmatig de rol van beschermheer speelt doordat we informatie over slecht gedrag van anderen delen en zo onze medemens waarschuwen voor dwazen. 'If you tell people that this person is a selfish jerk, people learn to avoid the exploitive jerk,' vertelt co-auteur Matthew Feinberg aan New York Times.

Advertisement - Continue Reading Below

> Roddelen is gezond. Robb Willer, nog zo'n slimme The virtues of gossip-auteur,
bemerkte tijdens zijn onderzoek dat de hartslag van zijn proefpersonen
aanzienlijk steeg na het zien van iets dat niet door de beugel kon.
Mochten ze erover roddelen, dan daalde-ie weer. Quest Psychologie schreef een interessant stuk over de voordelen van roddelen.

> Naar het schijnt maak je met een beetje geroddel (goede) vrienden. 'Roddels maken de verhoudingen op de werkvloer duidelijk en zorgen voor hechte banden, zelfs vriendschappen,' schrijft Quest Psychologie.

Meest gelezen

> Je gaat er harder van werken.
Krijgt je collega een groot compliment, dan is de kans groot dat jij
als toehoorder extra gemotiveerd nog beter je best gaat doen. Mannen
zijn blijkbaar niet zo van de positieve roddels. Volgens Quest worden
ze er bang van, zo van: 'Zie je wel, hij doet dit wél goed.' In geval
van negatieve roddels slaan vrouwen aan het internaliseren: 'Als-ie zo
over haar praat, zal-ie dat dan ook zo over mij doen?'

> Roddels zijn dus best wel te vertrouwen.
Nog betrouwbaarder wordt het als je een roddel definieert als 'praten
over andere mensen die niet bij het gesprek aanwezig zijn, en die je wel
allemaal kent'. Hoogopgeleiden roddelen trouwens het meest.

> Bianca Beersma en Gerben van Kleef, twee professoren aan de Universiteit van Amsterdam, onderzochten hoe roddelen een positief effect kan hebben op ons egoïsme. Voor hun onderzoek How the Grapevine Keeps You in Line, Gossip Increases Contributions to the Group
vertelden de twee een groep mensen dat ze willekeurig was uitgekozen
honderd loterijtickets te verdelen. De groep mocht zelf bepalen hoeveel
tickets ze zelf wilde houden. De ene helft van de deelnemers werd
verteld dat de keuze privé zou blijven, de andere helft dat-ie bekend
gemaakt zou worden. Daarnaast werd een bepaald aantal verteld dat er
roddelkonten in de groep zaten, en een bepaald aantal dat iedereen te
vertrouwen was. Nu, mensen zijn dus egoïstische wezens, maar het deel
van de groep dat wist dat hun keuze openbaar gemaakt zou worden én die
te horen kregen dat er flink wat afgeroddeld werd, was een stuk minder
zelfzuchtig dan de rest.